Voeding

Het lichaam heeft goede voeding nodig om goed te kunnen functioneren. Wat voor de één goede voeding is kan voor de ander juist een belasting van het systeem vormen. Daarom wordt bekeken of je lichaam nog wel de juiste voeding binnenkrijgt of dat er stoffen zijn die geëlimineerd dienen te worden uit het voedingspatroon.

 
Ook geestelijke voeding is heel belangrijk. Wat gebeurt er in je omgeving en hoe reageer jij hier geestelijk op. Jouw innerlijke reactie heeft nl. weer invloed op je systeem. Als je gevoed wordt met liefde of vreugde maakt je lichaam andere prikkels aan dan wanneer je boos bent of stress hebt.

 

Voeding wordt door mij behandeld met Omega health coaching, meerdimensionaal belasting- belastbaarheidsmodel, voedingstherapie en ayurvedische massage,